Skip to content

Wirtualna Centralka Telefoniczna – PBX

Posted in Uncategorized

Obecnie wiele przedsiębiorstw szuka rozwiązań w wielu dziedzinach, by usprawniać swoją pracę. W wielu aspektach firmy uciekają się do nowości na rynku, by stać się bardziej wydajną organizacją, lepiej obsługiwać swoich klientów i stworzyć pracownikom lepsze środowisko pracy. Bardzo istotną kwestią w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jest przepływ informacji. Dotyczy to zarówno przepływu informacji wewnątrz firmy, jak i wejścia oraz wyjścia informacji. Nie sposób zatem nie wspomnieć o centrali PBX (ang. Private Brang Exchange) – https://focustelecom.pl/. W tłumaczeniu oznacza to Abonencką Centralę Telefoniczną. Przyjrzyjmy się bliżej temu rozwiązaniu.

Geneza PBX

Pierwotna wersja wspomnianej centrali PBX była obsługiwana ręcznie. Do jej obsługi zatrudniano pracowników, którzy ręcznie przepinali kable centrali łącząc je tym samym z odpowiednimi gniazdami. Stopniowo centrale ręczne zaczęły być zastępowane przez centrale elektromechaniczne, a następnie elektroniczne. Obecnie manualne centrale praktycznie całkowicie zostały wyparte przez centrale elektroniczne.

Co to jest PBX?

Centrala PBX jest urządzeniem, które dysponuje ruchem telekomunikacyjnym w przedsiębiorstwie lub organizacji. Abonencka Centrala Telefoniczna należy do abonenta i to on nią zarządza. Zazwyczaj jest wykorzystywana w instytucjach, w których stworzona jest wewnętrzna sieć telekomunikacyjna. Umożliwia połączenie się wewnątrz tej sieci, a także umożliwia realizowanie połączeń przychodzących i wychodzących. Podstawowym jej celem jest ograniczenie liczby linii telefonicznych, a także stworzenie przejrzystego, zrozumiałego dla użytkownika systemu, który będzie właściwie spełniał swoje zadanie.

Wykorzystanie PBX

PBX jest obecnie wykorzystywana w instytucjach i firmach, które zatrudniają dużą liczbę osób. W takich organizacjach często występuje podział na działy lub bardzo wyraźny podział obowiązków pomiędzy pracownikami. PBX pozwala na bezpośrednie połączenie się z odpowiednim działem bez konieczności łączenia się wcześniej z sekretariatem lub inną jednostką, która miałaby pełnić funkcję osoby pierwszego kontaktu. Skraca to drogę klienta do pionu, którym bezpośrednio jest zainteresowany. Warto zaznaczyć, że umożliwia przełączanie osoby zainteresowanej do konkretnych działów czy osób. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kontaktu wewnątrz instytucji. Poszczególne osoby mogą się ze sobą połączyć w ramach sieci wewnętrznej, co bardzo usprawnia przepływ informacji oraz ułatwia kontakty między pracownikami. Często centrala PBX umożliwia także nagranie najważniejszych informacji w postaci komunikatów głosowych, które mogą słyszeć np. klienci dzwoniący do danej firmy. Mogą to być najczęściej zadawane pytania lub bardzo istotne, ogólne informacje dotyczące wszystkich klientów firmy. Redukuje to liczbę połączeń i ilość odbieranych telefonów przez pracowników, a tym samym usprawnia ich pracę.

PBX dziś

W ostatnich latach centrale PBX także zostały zaadaptowane do zmieniających warunków na rynku oraz rozwijającej się technologii. Obecnie bardzo często centrale w instytucjach są zastępowane najnowsza wersją, która wykorzystuje protokół IP umożliwiając łączenie się za pomocą telefonii VoIP. Dzięki temu można uniknąć kosztów związanych z zakupem drogich urządzeń. Zasada działania jest ta sama, a możliwości są takie same. Dalej można odbierać połączenia, przełączać je i przekierowywać, wysyłać dokumenty faksem, a także nagrywać komunikaty stałe i okazjonalne. Jest to po prostu nowocześniejsza wersja PBX zorientowana na telekomunikacyjne usługi internetowe.

Zalety PBX:
Podsumowując powyższy tekst można wyróżnić następujące zalety centrali telefonicznych:
– usprawniają pracę w przedsiębiorstwie,
– ułatwiają i koordynują przepływ informacji, zwłaszcza w organizacjach, gdzie pracuje dużo osób i występuje struktura organizacyjna,
– ograniczają koszty związane z przyłączeniem nowych linii telefonicznych, zakupem drogiego sprzętu, zatrudnianiem dodatkowych pracowników.
Posiadacze dużych firm powinni się zatem zastanowić nad zainwestowaniem w centralę telefoniczną, gdyż może to przynieść przedsiębiorstwu wiele korzyści.